Disclaimer

Wie zijn we

Ons site-adres is: https://www.forrestlogies.be.

Gebruiker: bezoekers van de website

Bedrijf: ForRest Logies – Serneels Outdoor Concepts BV

Alle foto’s en/of filmpjes dewelke vertoont worden op onze website zijn van eigen hand of gemaakt in opdracht van de eigenaar. 

Foto’s en filmpjes werden opgemaakt door The Photographer en Melanie Van Puyvelde.

De auteursrechten van dit beeldmateriaal zijn dan ook enkel voorbehouden aan deze bovenstaande partijen.

Alle tekstuele opmaak en inhoud op onze website werd opgemaakt door Melanie Van Puyvelde. Het website design, lettertypes, pagina-indelingen en koppelingen zijn gemaakt door KScreations.

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

  • ForRest Logies werkt de inhoud van de website regelmatig bij. Ondanks de inspanningen, is het mogelijk dat de inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.
  • ForRest Logies geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van informatie die op deze website wordt geraadpleegd.
  • ForRest Logies biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.
  • ForRest Logies is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt.
  • ForRest Logies verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent.
  • ForRest Logies kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website.
  • ForRest Logies zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen.
  • ForRest Logies kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website.
  • De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.


Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud die verbonden is aan onze website, noch voor daarbij overgebrachte virussen.